Корзина
0
Оформление заказа
Уважаемые покупатели, мы с благодарностью принимаем Ваши пожелания и замечания относительно качества продукции и обслуживания в сети супермаркетов «Класс».
Защита персональных данных

1. Загальні положення.


1.1. Положення про порядок обробки та захист персональних даних (далі – Положення) регулює правовідносини між учасником Програми лояльності «DAILY CARD» (далі – Учасник) та ТОВ «ТК «МЕГА-ТРЕЙД» (далі – Оператор) щодо обробки та захисту персональних даних.

1.2. Положення розроблено на підставі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, з внесеними змінами (далі — Закон № 2297) та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14.

1.3. Усі терміни у Положенні визначаються відповідно до Закону № 2297, а саме:

- база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

- володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

- згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

- знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

- одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

- суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

- третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.4. До персональних даних належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікована.


2. Мета, підстави та порядок обробки персональних даних Учасника.


2.1. Метою обробки персональних даних Учасника є:

- забезпечення участі суб’єкта персональних даних у Програмі лояльності «DAILY CARD»;

- інформування Учасника про новини, акції, пропозиції тощо;

- проведення дослідження ринку, маркетингової активності, в тому числі статистичних досліджень, опитувань  від Оператора та/або його партнерів.

2.2.  Володільцем бази персональних даних учасників Програми лояльності «DAILY CARD» є ТОВ «ТК «МЕГА-ТРЕЙД», що знаходиться за адресою: Україна, м. Харків, пров. Донецький, 18. Засоби зв’язку:  телефон гарячої лінії :0-800-30-70-90; Мобільний додаток «КЛАСС» або сайт Оператора  klassmarket.ua. Вказана контактна інформація є актуальною для Учасника щодо надсилання звернень, вимог та скарг, пов’язаних зі збиранням, обробкою та передачею персональних даних.

2.3. Відповідно до визначеної мети обробки, діючого законодавства, можуть оброблятися такі персональні дані Учасників:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- стать та дата народження;

- сімейний стан;

- номери телефонів, e-mail, поштова адреса.

2.4. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані Учасників.

2.5. Під обробкою персональних даних згідно із нормами ст. 2 Закону № 2297 мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання. Адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.

2.6. Приймаючи участь  у Програмі лояльності «DAILY CARD»  Учасник надає добровільну згоду на обробку своїх персональних даних з метою, визначеною пунктом 2.1. даного Положення та підтверджує свою обізнаність про те, що:

- її персональні дані включено до бази персональних даних ТОВ «ТК «МЕГА-ТРЕЙД»;

- надаючи Оператору заповнену анкету, яка містить персональні дані Учасника, або надаючи ці дані будь-яким іншим способом, Учасник висловлює свою однозначну згоду з правилами Програми лояльності «DAILY CARD» та участю в ній;

- Учасник також дає згоду на використання його персональних даних для отримання рекламних і спеціальних пропозицій, електронних комерційних повідомлень, інформації про спеціальні акції, розіграші, заходи, іншої інформації про діяльність Оператора та/або його партнерів.

2.7. Для цілей, передбачених пунктом 2.1. Положення, Оператор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, а також відправляти SMS-повідомлення та/або повідомлення Viber, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті Учасника телефонний номер.


3. Передавання персональних даних третім особам та надання третім особам доступу до персональних даних.

3.1. Передавання персональних даних третім особам та доступ третіх осіб до персональних даних відбувається з урахуванням вимог Закону № 2297 у порядку, визначеному розділом 3 Положення.

3.2. Здійснення реєстрації як учасника Програми лояльності «DAILY CARD» шляхом заповнення анкети свідчить про добровільне волевиявлення Учасника на передачу його персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Учасника:

- Учасник добровільно надає згоду та дозволяє Оператору передавати персональні дані уповноваженим представникам та/або партнерам ТОВ «ТК «МЕГА-ТРЕЙД»задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою, визначеною пунктом 2.1. Положення;

- при отриманні Оператором письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператора або третіх осіб (зокрема, якщо Учасник не виконує, або неналежним чином виконує умови та правила участі в Програмі лояльності «DAILY CARD»);

- з метою виконання Оператором своїх зобов’язань як власника Програми лояльності «DAILY CARD»;

- у разі передачі прав і обов’язків Оператора до його правонаступника;

- в інтересах національної  безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.3. Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 3.2. Положення та/або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Учасника.

3.4. Оператор не здійснює перевірку персональних даних, що надані Учасником та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.


4. Зберігання та знищення персональних даних.


 4.1. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

4.2. Персональні дані Учасника в електронному вигляді зберігаються безстроково.

4.3. Персональні дані Учасника підлягають знищенню Оператором у разі:

- набрання законної сили рішенням суду про вилучення даних  про Учасника з бази персональних даних ТОВ «ТК «МЕГА-ТРЕЙД»;

- повідомлення Учасника про своє бажання щодо знищення його персональних даних шляхом направлення на адресу Оператора письмової заяви до контакт-центру.


5. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних.


5.1. Відповідно до ст. 8 Закону № 2297 Учаснику належать такі права:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження  володільця бази персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, що зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу Оператору як володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Оператором, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.2. Змінити персональні дані (номер телефону тощо) Учасник може шляхом направлення Оператору письмової заяви, необхідно передати представнику Оператора в інформаційному відділі. Після отримання Оператором заяви від Учасника співробітник контакт-центру зобов'язаний зв'язатися з Учасником для підтвердження зміни персональних даних. Крім того, Учасник може зробити це самостійно,  використовуючи будь-який доступний цифровий канал ( мобільний додаток «КЛАСС» або сайт Оператора  klassmarket.ua ).

5.3. Будь-які вимоги Учасника, пов’язані з встановленням додаткових обмежень по обробці персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Оператором своїх зобов’язань перед Учасником під час виконання умов та правил Програми лояльності «DAILY CARD». При цьому Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань.

5.4.  Учасник несе відповідальність за достовірність наданих в анкеті персональних даних, а також за внесені в них зміни, викладені в заяві про внесення змін у персональні дані, в разі її подання учасником. 

5.5. Учасник бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Оператору неповних та/або недостовірних і/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.

5.6. Учасник визнає, що, в разі недбалого ставлення Учасника до безпеки і захисту його персональних даних і даних для авторизації в особистому кабінеті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до особистого кабінету Учасника, в тому числі до персональних та інших даних Учасника. Оператор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким несанкціонованим доступом.


6. Прикінцеві положення.


 6.1. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, які нанесені Учаснику або третім особам в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Положення, інструкцій або вказівок про порядок використання мобільного додатку, щодо розміщення даних та інших технічних питань. 

6.2. В разі припинення Програми лояльності «DAILY CARD» або після припинення участі в ній ТОВ "ТК "МЕГА-ТРЕЙД"" продовжує обробку їх персональних даних з метою виконання норм цивільного, господарського, податкового та іншого чинного законодавства України. 

6.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення норм Положення і/або питань, що не врегульовані Положенням, остаточне рішення приймається Оператором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Оператора є остаточним і не підлягає оскарженню. Оставить отзыв
Нам важно мнение каждого покупателя и ни одно сообщение не останется без внимания!
Уважаемые покупатели, мы с благодарностью принимаем Ваши пожелания и замечания относительно качества продукции и обслуживания в сети супермаркетов «Класс».
спасибо
Нам важно мнение каждого покупателя и ни одно сообщение не останется без внимания
ок
Хотите работать с нами? Отправьте свое резюме
Нам нужны инициативные люди с активной жизненной позицией, которые разделяют наши принципы, понимают и берут на себя ответственность за порученное дело.